Međunarodni festival pozorišta za decu - Subotica Međunarodni festival pozorišta za decu - Subotica

Forum

12. MEĐUNARODNI FORUM ZA ISTRAŽIVANJE POZORIŠNE UMETNOSTI ZA DECU I MLADE 

Poziv za predloge učesnika u Forumu Međunarodnog festivala pozorišta za decu u Subotici, 2021.godine.

28. MEĐUNARODNI FESTIVAL POZORIŠTA ZA DECU - SUBOTICA

(19-24 septembar 2021.)

Poštovani pozorišni stručnjaci!

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da Međunarodni festival pozorišta za decu u Subotici, u saradnji s Pozorišnim muzejem Vojvodine iz Novog Sada, po dvanaeseti put organizuje MEĐUNARODNI FORUM ZA ISTRAŽIVANJE POZORIŠNE UMETNOSTI ZA DECU I MLADE.

 

12. FORUM

Istraživanje pozorišta, kako u domenu praktičnog rada, tako i u domenu teorijskog razmatranja, od neprocenjive je vrednosti za razvoj pozorišta. Pozorišni festivali su mesta gde je moguće na jednom mestu u kratkom vremenskom periodu sagledati koliki je pomak učinjen i u kom segmentu. Uticaj praktičnog istraživanja na analizu dometa u pozorištu, kao i uticaj teorijskog razmatranja na pravce i sadržaje praktičnih dometa su od izuzetnog značaja za razumevanje pozorišta kao fenomena.

Međunarodni festival pozorišta za decu u Subotici je mesto gde se oba aspekta pozorišnog sagledavanja, i praktični i teorijski, sreću i razmenjuju saznanja u vreme festivalskih dana. Ta vrednost ovog festivala biće potvrđena i ove godine na 28. Međunarodnom festivalu pozorišta za decu – Subotica, gde će biti organizovan Forum sa dve važne teme za sagledavanje i razvoj pozorišta za decu i mlade. Prva tema je naučnog karaktera, a druga je u formi debate.

Učesnici mogu da se opredele u kojoj sekciji žele da daju svoj doprinos i da pošalju svoje predloge u pisanoj formi (do 500 reči). Predloge je potrebno poslati do 15 aprila 2021. godine.

1. Recepcija estetskih kategorija i vrednovanje u pozorištu za decu i mlade

Pozorište za decu i mlade ima značajnu ulogu u procesu odrastanja svakog čoveka. Takođe, proces obrazovanja je nezamisliv bez elemenata pozorišta ili pozorišnih tehnika. Da bi pozorište pratilo odrastanje mladih, ono ima zadatak da inspiriše mlade i da traži odgovarajuću recepciju bitnih estetskih kategorija kako bi one bile sasvim jasno predočene mladoj publici, bez dileme šta je dobro, plemenito ili nije vredno pažnje. Od izbora literature koja će biti na repertoaru pozorišta do načina izrade predstave za decu i mlade, načina igre i korišćenja svih pozorišnih elemenata u scenskom jeziku, pa do kritike koja javno vrednuje sam pozorišni čin, ceo taj put je veoma važan i poželjno je da bude jasno sagledan. Stoga je recepcija odnosno procena i vrednovanje pozorišnog čina u svim njegovim elementima važno kako za one koji učestvuju u samom činu stvaranja repertoara i predstave, tako i za one koji beleže konačni pozorišni susret predstave sa publikom, ali i za medije koji daju prostor ovoj vrsti vrednovanja.

Mogući okviri i teme:

- Estetske kategorije i fenomen pozorišta
- Izbor tema u pozorištu za decu i mlade
- Specifičnosti scenskog jezika u izražavanju estetskih kategorija
- Analiza i vrednovanje pozorišnog čina
- Kritika u pozorištu za decu i mlade
- Medijski prostor za vrednovanje predstava za decu i mlade

2. Festivali za decu i mlade – percepcija i selekcija

Festivali za decu širom sveta su duhovno pribežište najmlađe publike u svet koji bi želeli svim srcem da prigrle. Sa takvim osećanjem najmlađa publika učestvuje u samom pozorišnom činu, ali i ona malo starija publika pronalazi odgovore na mnoga pitanja koja ne priznaje ili glasno ne izgovara. U toj situaciji inspiracija koju mladi dobijaju u pozorištu prati ih kroz ceo život, nekada i određuje njihove važne odluke. Tako gledano, odgovornost pozorišta za decu i samih festivala kao “ruže vetrova” svega što je odabrano da bude pokazano mladoj publici na jednom mestu, ogromna je u samom izboru: šta je to što će biti ponuđeno pažnji deteta da ga inspiriše ili mu pokaže svet kakav jeste ili kakav bi mogao da bude. Stoga su festivali za decu i mlade važna mesta na kulturnoj i umetničkoj mapi sveta jer izbori koji se tu naprave postaju nezaboravni za njenu mladu publiku.

Mogući okviri i teme:

- Značaj festivala za decu i mlade
- Raznovrsnost sadržaja u okviru festivala za decu i mlade
- Kriterijumi za selekciju predstava za festivale
- Prisustvo festivala za decu i mlade u procesu odrastanja generacija
- Podrška celokupne zajednice u realizaciji festivala za decu i mlade
- Izazovi festivala za decu i mlade u XXI veku
- Prostori za realizaciju sadržaja u okviru festivala za decu i mlade
- Festivali za decu i mlade i buđenje svesti o značaju ekologije
- Tehnologija i festivali za decu i mlade
- Mediji i festivali za decu i mlade

dr Marijana Prpa Fink

Pozivamo vas da svojim prisustvom i učešćem doprinesete uspehu ovog savetovanja koje će se održati u okviru 28. Međunarodnog festivala pozorišta za decu u Subotici (Srbija), tokom dva ili tri dana u periodu između 19. i 24. septembra 2021. godine.

Zvanični jezici Foruma su srpski i engleski, uz obezbeđen simultani prevod.

Radovi izloženi na zasedanju biće u celosti objavljeni u Zborniku radova sa Foruma, i to dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku.

Od autora prihvaćenih predloga očekuje se da svoje integralne tekstove (2000-4000 reči) na engleskom ili srpskom jeziku dostave najkasnije do 31. januara 2022.

Molimo Vas da svoje radove šaljete na sledeću i-mejl adresu: lutfestsubotica@gmail.com  ili običnom poštom na:

OTVORENI UNIVERZITET SUBOTICA
Međunarodni festival pozorišta za decu
TRG CARA JOVANA NENADA 15
24000 SUBOTICA
SRBIJA

Osoba za kontakt je Eva Zrnić -  koordinator festivalskih programa  

Učesnici skupa (koji budu odabrani da izlože svoje radove) biće gosti dvadeset osmog subotičkog Međunarodnog festivala pozorišta za decu u septembru 2021, sa obezbeđenim prevozom na relaciji aerodrom Beograd – Subotica – aerodrom Beograd (ukoliko učesnik dolazi avionom), besplatnim ulazom na sva festivalska događanja i pokrivenim troškovima boravka za vreme trajanja Foruma (hotel – pun pansion).

U očekivanju Vaše prijave, srdačno i prijateljski Vas pozdravljamo.

Direkcija Festivala 

Međunarodni festival pozorišta za decu - Subotica