Međunarodni festival pozorišta za decu - Subotica Međunarodni festival pozorišta za decu - Subotica

Forum

29. MEĐUNARODNI FESTIVAL POZORIŠTA ZA DECU - SUBOTICA
13. FORUM ZA ISTRAŽIVANjE POZORIŠNE UMETNOSTI ZA DECU I MLADE

INTERKULTURALNOST U POZORIŠTU ZA DECU I MLADE I RAZVOJ ZAJEDNICE

Interkulturalnost kao model za sagledavanje mogućnosti unutar različitosti, naročito je značajna za pozorišnu umetnost, pre svega za pozorišnu umetnost za decu i mlade i u mnogome doprinosi kvalitetnom razvoju zajednice u celini.

Upoznavanje različitih kultura, umetnosti, religija, jezika i drugih vidova društvenog delovanja omogućava mladoj populaciji da brže napreduje i upoznaje svoje nove mogućnosti. Deca kao publika naročito rado prihvataju i usvajaju vrednosti koje su različite u odnosu na njima poznate i stoga ovaj vid rada u pozorištu za decu i mlade omogućava kvalitetno vreme provedeno u pozorištu i nova iskustva koja pomažu u sagledavanju svakodnevnih izazova.

13. Forum za istraživanje pozorišne umetnosti za decu i mlade na 29. Međunarodnom festivalu pozorišta za decu u Subotici sa posebnom pažnjom pristupa temi interkulturalnosti i njenim mogućnostima u razvoju zajednice. S obzirom da je u pozorišnim predstavama za decu veoma zastupljeno prisustvo različitih kultura: od izbora tema, pisaca do izbora reditelja i glumaca, i u tim predstavama deca neposredno učestvuju svojim spontanim reakcijama. Takođe, predstave često bivaju igrane na festivalima i izvan matičnog govornog područja i deca se sreću sa temama i jezicima koji nisu deo njihove sredine, ali u tim predstavama deca kao publika neposredno učestvuju, razumeju i prihvataju različitost. Stoga je posebno značajno posvetiti pažnju svim aspektima uticaja i dejstva fenomena interkulturalnosti na razvoj samog pozorišta za decu i mlade, na razvoj dece kao publike, kao i posredno na razvoj zajednice u celini.

Moguće teme i okviri:
Interkulturalnost i pozorište za decu i mlade
Interkulturalnost i inkulturalnost u pozorištu za decu i mlade
Pozorište za decu i mlade i razvoj zajednice
Interkulturalnost i izazovi zajednice
Interkulturalnost i obrazovanje
Interkulturalnost i drama u obrazovanju
Interkulturalnost i porodica
Pozorište za decu i mlade i izazovi u porodici
Interkulturalnost i odrastanje
Interkulturalnost i mobilnost
Interkulturalnost i literatura
Interkulturalnost i metodologija
Interkulturalnost i nove tehnologije

Predstojeći 13. Forum za istraživanje pozorišne umetnosti za decu i mlade u Subotici, za koji je planirano okupljanje učesnika iz više od 12 zemalja, svojim radom može postati mesto na kom je tema interkulturalnosti u pozorištu za decu i mlade upravo doprinela razvoju pozorišta ali i zajednice u celini.

Rad učesnika Foruma podeljen je na četiri dana:

1. dan - podtema: Jezik i scenski jezik

2. dan - podtema: Vanvremeno i savaremeno u pozorištu za decu i mlade

3. dan - podtema: Pozorište za decu i mlade i obrazovanje

4. dan - podtema: Terapijski kontekst pozorišta za decu i mlade

Rukovodilac foruma: Dr Marijana Prpa Fink

Učesnici:

Marijana Petrović i Sava Anđelković (Srbija)
Jovan Caran (Srbija)
Jelena Šakotić (Srbija)
Uroš Mladenović (Srbija)
Nina Ilić (Srbija)
Aleksandra Jelić (Srbija)
Milan Mađarev (Srbija)
Jelena Paligorić (Srbija)
Milica Šećerov (Srbija)
Robert Molnar (Srbija)
Luka Kecman (BiH, Republika Srpska)
Zdenka Đerđ (Hrvatska)
Jelena Cvetko Sitar i Igor Cvetko (Slovenija)
Sandrin Grataloup (Francuska)
Eva Tomaszewska (Poljska)
Viviane Juguero (Brazil/Norveška)
Gunnar Horn (Norveška)
Ana Mirianashvili (Gruzija)
Di Wang (Kina)
Maryam Kazemi, Poupak Azimpour Tabrizi i Maryam Iranmanesh (Iran)

Rachael MacBean i MD Khalid (Indija)

Forum se održava u novoj Čitaonici Gradske Biblioteke u Subotici od 19. do 22. septembra od 19 časova, sa time da će deo učesnika Forum pratiti putem Zoom platforme.

Međunarodni festival pozorišta za decu - Subotica