Međunarodni festival pozorišta za decu - Subotica Međunarodni festival pozorišta za decu - Subotica

Arhiva

21 septembar

STUDENTSKA IZLOŽBA FESTIVALSKOG PLAKATA

Nazad...
STUDENTSKA IZLOŽBA FESTIVALSKOG PLAKATA

UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADU - FAKULTET PRIMENJENIH UMETNOSTI Ni u jednoj etapi našeg rada na predstavi ne upravljamo se idejom o kompromisu da to treba prodati, dakle, da treba raditi tako da bi se dopadalo. Piter Šuman (Peter Schumann), pozorište Hleb i lutka (Bread&Puppet)*

U proteklih jedanaest godina saradnje Fakulteta primenjenih umetnosti iz Beograda i Međunarodnog festivala dečijih pozorišta u Subotici sto šezdeset devet studenata je oblikovalo oko trista trideset (predloga) plakata za istoimeni festival. Verovatno bi tek celovito predstavljen istinski obiman materijal omogućio ozbiljnije sagledavanje vrednosti i značaja tog višegodišnjeg, svakako inspirativnog izazova. U sagledavanju ove plodne plakatske proizvodnje poslužiće i namenski izabran citat naveden na početku teksta. Taj navod, za koji se može s punim pravom reći da je i delatni moto teatra Hleb i lutka (Bread&Puppet), viđen unutar plakatskih iskustava studenata FPU (Fakulteta primenjenih umetnosti iz Beograda), ukazaće na određene specifičnosti već uveliko tradicionalne plakatsko festivalske aktivnosti i saradnje. U razumevanju tog delovanja treba poći od konstatacije da su radovi studenata doslovno vežbe nastajale tokom nastave i sastavni su deo plana i programa nekoliko smerova na FPU-i uključenih u ovu aktivnost. Plakate sa temom dečijeg festivala u Subotici radili su studenti grafičkog dizajna, fotografije, animacije i grafike i knjige. Programske razlike među navedenim odsecima i modulima, pri tome uključivanjem i studenata sa različitih godina, su doprinosili velikoj raznovrsnosti završnih plakatskih rešenja. Nepostojanje bilo kakvog spoljašnjeg diktata je dodatno doprinosilo tom bogatstvu različitih ishodišta, naročito ako se ima u vidu da plakat načelno (ovde se misli pre svega na standardni, tradicionalni plakat) takvo usmeravanje, odnosno diktat, podrazumeva. Treba istaći i da su i tehničke izvođačke specifičnosti unutar navedenih smerova, prirodne svojim odlikama, naznačenu raznolikost činile još vidljivijom. Nastajući kao školske vežbe festivalski plakati su bili oslobođeni zahteva, ne o nekom, nego o bilo kakvom kompromisu. Studenti su vlastitim izražajnim potencijalima i potpuno samostalno rešavali postavljene zadatke često i u mnogo različitih varijanti ispitujući i proveravajući idejno-estetske i komunikativne mogućnosti budućih definitivnih rešenja. Kao i u citatu sa početka teksta, i kod rada na plakatima-vežbama je istaknuta negacija zahteva da to (u ovom slučaju plakat) treba prodati. lspunjavanje postavljenih zahteva školske vežbe nije po sebi isključivalo vrednovanje plakata kao robe. Negacija robnog i tržišnog principa je bio i izbor. Plakat je sagledavan i procenjivan pre svega likovno, grafički i komunikativno. lako rađeni namenski, za konkretnu manifestaciju, urađeni plakati nisu mereni tržišnim parametrima, nego onim, uslovno takmičarskim - izborom najuspešnijeg plakata, automatski i plakata manifestacije. Na kraju, iz navedenog prirodno proističe i vazna konstatacija, podudarna završnom stavu već spomenutog citata Pitera Šumana. Studentski festivalski plakati nisu rađeni da bi se dopadali, da budu nekom po volji, ugodni za oko, a najmanje da budu očekivano oruđe prenosa. Ti plakati su u prvom redu nastajali s namerom da, inspirisani i podstaknuti festivalom, budu njegov neodvojivi deo ali pri tom i autonomni izvor značenja, time, da parafraziramo Danila Kiša, i osobeno “utočiste duha”**.

• Iz intervjua Pitera Šumana, osnivača, predvodnika i najbitnijeg svestranog člana pozorišta Hleb i lutka (Bread&Puppet), 1972. godine časopisu Dijalog u Poljskoj.

•• Danilo Kiš: Gorki talog iskustva, Prosveta Beograd, 2006.

Autor teksta: prof. dr Zdravko Mićalović

Učesnici (studenti): Guan Qi Milan, Majda Perišić, Nataša Mihailović, Olivera Lazović, Sara Fuks, Tara Simeonović, Tatjana Petrov, Vanja Kosić, Verica Petrović

Umetnički žiri u sastavu: Jasmina Jovančić Vidaković (muzejska eduka torka, viša kustoskinja Savremene galerije Subotica) i Ljiljana Dinić (kustos) i Senka Petrović (glumica i reditalj) doneo je odluku o prva tri mesta ovogodišnjih predloga sudentskih plakata.

Nazad...
  • STUDENTSKA IZLOŽBA FESTIVALSKOG PLAKATA
    21 septembar

    STUDENTSKA IZLOŽBA FESTIVALSKOG PLAKATA

  • Izložba posvećena dobitniku nagrade
    20 septembar

    Izložba posvećena dobitniku nagrade "Mali Princ" Vladimiru Andriću

Međunarodni festival pozorišta za decu - Subotica