Međunarodni festival pozorišta za decu - Subotica Međunarodni festival pozorišta za decu - Subotica

Forum

12. Forum na 28. Međunarodnom festivalu pozorišta za decu u Subotici, je izuzetna prilika da okupljeni pozorišni istraživači iz celog sveta analiziraju neke od važnih tema i pokrenu neka od značajnih pitanja. u želji da tih dana uz punu pažnju na pozorišno stvaralaštvo za decu i mlade, inspirišu i unaprede stvaralaštvo za mladu i najmlađu publiku.

Forum je fokusiran na dve glavne teme:

1. Recepcija estetskih kategorija i vrednovanje u pozorištu za decu i mlade

2. Festivali za decu i mlade – percepcija i selekcija

Ovogodišnji Forum, uz mere zaštite od epidemije virusa, održava se u punom kapacitetu. 29 učesnika iz 16 zemalja svedoče da pozorišna zajednica odgovorno traži puteve i načine da pozorište za decu i mlade odgovori na izazove i otkrije mnoge nepoznate nivoe u tumačenju pozorišnih tema.

Učesnici 12. Foruma prezentuju radove ličnim prisustvom ili “on line” i to iz sledećih zemalja, sa tri kontinenta: Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Austrija, Poljska, Irska ,Litvanija, Danska, Norveška, Rusija, Gruzija, Iran, Indija, Nigerija i Egipat.

Rad učesnika Foruma podeljen je na tri dana.
Prvog dana učesnici će se fokusirati na temu: Dečija recepcija – deca kao publika Recepcija odnosno procena i vrednovanje pozorišnog događaja u svim njegovim segmentima važna je za one koji učestvuju u samom činu stvaranja pozorišnog čina, ali pre svega je važna za one kojima je namenjen taj čin. Izbor pozorišnog događaja i vrednovanje od strane same dece kao publike, važan je orijentir u traženju odgovora na buduća egzistencijalna i estetska pitanja.
Drugog dana predviđeno je razmatranje teme: Pozorište za decu i recepcija - pozorište i obrazovanje Proces obrazovanja je nezamisliv bez elemenata pozorišta ili pozorišnih tehnika. Da bi pozorište pratilo odrastanje mladih, ono ima zadatak da inspiriše mlade i da traži odgovarajuću recepciju bitnih estetskih kategorija kako bi one bile sasvim jasno predočene mladoj publici, bez dileme šta je dobro, plemenito ili nije vredno pažnje.
Trećeg dana pažnja učesnika je usmerena na temu: Festivali za decu i mlade – pozorište za decu i repertoar Od velike je važnosti pitanje: šta je to što će biti ponuđeno pažnji deteta da ga inspiriše ili mu pokaže svet kakav jeste ili kakav bi mogao da bude? Stoga su festivali za decu važna mesta na kulturnoj i umetničkoj mapi sveta jer izbori koji se tu naprave postaju nezaboravni za njenu mladu publiku.

Na 12. Forumu, okupljeni istraživači prisutni lično ili preko “on line” platforme, prezentuju svoje radove u nadi da će njihov rad imati udela u kvalitetu budućih pozorišnih izbora i dometa, kao i da će teorijsko razmatranje pravaca i sadržaja praktičnih dometa, doprineti boljem razumevanju pozorišta kao fenomena.

Rukovodilac foruma: Dr Marijana Prpa Fink

Učesnici foruma:

Vesna Kosec Torjanac, PhD, Hrvatska
Branislava Trifunović, doktorand, Srbija
Pernille Welent Sørensen, PhD Fellow, Danska
Heidi Schoenenberger, PhD Fellow, Irska
Anastasia Kolesnikova, Rusija
Marijana Petrović, mg, Srbija
Adeoye, Aderemí Michael, PhD, Nigerija
Maryam Kazemi and Poupak Azimpour Tabrizi, MA, Iran
Kerryn Palmer, PhD, Novi Zeland
Tea Kovše, Slovenija/Austrija
Jovan Caran, Srbija
Ewa Tomaszewska, PhD, Poljska
Dubravko Torjanac, Hrvatska
Rachael MacBean and Md Khalid, Indija
Milica Šećerov, doktorand, Srbija
Robert Molnar, Srbija
Ilze Klavina, PhD, Litvanija
Uroš Mladenović, PhD, Srbija
Viviane Juguero, PhD, Norveška
Zdenka Đerđ, PhD, Hrvatska
Goran Gavrić, PhD, Srbija
Natalia Lebedeva, Rusija
Ana Mirianashvili, PhD, Gruzija
Branka Rudman, PhD, Hrvatska
Dubravka Zrnčić Kulenović, Bosna i Hercegovina
Maja Verdonik, PhD, Hrvatska
Ahmed Hani, MA, Egipat
Jelena Paligorić Simkević, Srbija
Karolina Kaleta, MA, Poljska

Forum se održava u novoj Čitaonici Gradske Biblioteke u Subotici od 20. do 22. septembra od 19 časova, sa time da će deo učesnika Forum pratiti putem Zoom platforme.

Međunarodni festival pozorišta za decu - Subotica