Међународни фестивал позоришта за децу - Суботица Међународни фестивал позоришта за децу - Суботица

О нама

Међународни фестивал позоришта за децу - Суботица Међународни фестивал позоришта за децу - Суботица

Међународни фестивал позоришта за децу у Суботици наметнуо се најширој театарској јавности већ од самог почетка – захваљујући, пре свега, мудро и темељно конципованим основним програмским начелима и принципима -, као један од најугледнијих европских, али и светских фестивала, заузимајући, тако, предводничко место на просторима западног Балкана. Када је, дакле, 1994. године осниван и утемељен колебљиви и маловерни сматрали су тај чин авантуром. Одавна, на срећу, знамо да је он не само реалност, већ и чињеница.

Историјат

Заснован на високим дометима савремене естетике позоришта, усмерене и окренуте бићу и перцепцији младог гледаоца он је, понуђеним репертоаром, и те како допринео афирмацији укупне европске и светске стваралачке мисли у овој области, једном другачијем поимању семиотике, па самим тим и семантике овог вида приказиваштва. Речју, он је умео да уочи, препозна и презентује суду најшире јавности све оно до чега је данас стало ствараоцима у позориштима за децу. Отуда двадесет и четири његове минуле године и учешће преко пет стотина драмских ансамбала из готово педесет земаља света заправо јесу не преглед, него прилог историји и антологији светског луткарства и позоришта за децу, што га јасно и недвосмислено именује и карактерише као једну од најзначајнијих националних манифестација културе Републике Србије – далеко ван њених граница.

Оваквом програмском оријентацијом Међународни фестивал је на најбољи могући начин показао и доказао како се из једног таквог културног средишта, какво је Суботица, може мериторно и супериорно просуђивати, али и утицати на кретања и развој савременог светског позоришта за децу у целини.

Због свега тога, и не без разлога, он је постао епицентар и једна од малобројних оаза племенитог сучељавања савремених литерарно-сценских и теоријско-научних достигнућа, али и један од незаобилазних фактора европских и светских интегративних процеса у области културе.

Наша мисија

За свој изузетан допринос развоју сценске уметности за децу и културе уопште, Фестивал је 2005. године награђен ВУКОВОМ НАГРАДОМ, највећим културним признањем у Републици Србији, док је године 2009. Међународном фестивалу позоришта за децу додељена награда ПРО УРБЕ за значајан допринос развитку и угледу града Суботице подизањем његових материјалних и духовних вредности. Фестивал је добитник и специјалне Међународне награде за допринос развоју драмског одгоја ГРОЗДАНИН КИКОТ за 2009. коју додељује Центар за драмски одгој из Мостара (БиХ центар ИДЕА (Међународне асоцијације за драму/позориште и образовање)). У образложењу стоји да се ова награда Фестивалу додељује „за остварење величанственог репертоара позоришне умјетности за ђецу, посебно умјетности луткарског театра, у свим жанровима, те за стварање незамјенљивог извора међународне сарадње и презентације позоришта за ђецу и младе које је постало врело драмске културе и естетике театра за ђецу, драмског васпитања и образовања, ријечју драмског одгоја с великим угледом у земљи и свијету.“

Чланство у организацијама

Међународни фестивал позоришта за децу је 2000. године био један од иницијатора оснивања националног центра УНИМА-е (Међународног удружења луткара, чији је основни циљ промоција и развој луткарске уметности) и од тада је његов редовни члан.

Године 2010. Фестивал се нашао међу оснивачима Савеза међународних фестивала уметности Србије – СЕФА који је априла 2011. постао члан Европске асоцијације фестивала – ЕФА. Оснивачи СЕФА су најеминентнији уметнички фестивали Србије који се својом концепцијом, садржајем и начином презентације издвајају од осталих, пре свега по квалитету, по оригиналности и иновативности, по креативном начину спровођења. То су, речју, фестивали који далеко прелазе оквире једног града или земље, који говоре универзалним језиком уметности и стичу истомишљенике на свим странама света.

Продукција и организација

Међународни фестивал позоришта за децу у Суботици основан је 1994. године одлуком Скупштине града Суботице као стална манифестација међународног карактера чији званични програм чини избор домаћих и иностраних представа за децу узраста до осамнаест година. Одржава се сваке године у последњој недељи септембра, током шест дана.

Циљеви који су постављени приликом оснивања постали су окосница даљег развоја Фестивала, а то су:

Фестивал као културно-пословна манифестација, поред основне делатности у делокругу рада има и:

Средства за одржавање Међународног фестивала позоришта за децу обезбеђују Министарство културе Републике Србије, Покрајински секретаријат за културу АП Војводине и Скупштина града Суботице, док значајну подршку пружају амбасаде, страни културни центри, донатори и спонзори.

Међународни фестивал позоришта за децу нема статус правног тела, а његова продукција поверена је Отвореном универзитету Суботица.

Фестивалом управљају Савет и директор Фестивала. Савет броји девет чланова, од чега три именује оснивач, три Министарство културе Републике Србије, два Покрајински секретаријат за културу, а једно место у Савету резервисано је за представника стратешког партнера Фестивала. Мандат чланова Савета траје четири године, с правом бирања на више изборних мандата.

Савет Фестивала на својој конститутивној седници из својих редова бира председника и потпредседника Савета. Директора и селектора Фестивала на мандатни период од четири године именује Савет, а на предлог извршног продуцента.

Програм Фестивала одржава се на разним градским локацијама, у позориштима, биоскопским дворанама, школама, галеријама, на отвореном, али и ван града, у разним местима широм Србије и ван њених граница, у суседној Мађарској.

Међународни фестивал позоришта за децу - Суботица